Єдині вимоги до написання та оформлення методичних розробок педагогічними працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області


Основні вимоги до написання та оформлення навчально-методичних матеріалів педагогічних працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області


Положення про педагогічний контроль в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області


Положення про систему внутрішнього моніторингу якості навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області


Порядок проведення підсумкового контролю результатів навчання за програмою функціонального навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області


Методичні рекомендації щодо роботи педагогічних працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області у складі посередників під час підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління і сил цивільного захисту


Методичні рекомендації щодо роботи педагогічних працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області у складі контрольної групи під час підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління і сил цивільного захисту


1. Методичні вказівки "Робота майстра виробничого навчання під час здійснення методичного супроводу підприємств, установ, організацій, які проводять спеціальне об’єктове навчання і на яких створені спеціалізовані служби та формування цивільного захисту"

2. Методичні вказівки "Робота майстра виробничого навчання під час здійснення методичного супроводу підприємств, установ, організацій, які проводять спеціальне об’єктове навчання та на яких не створені спеціалізовані служби та формування цивільного захисту"

3. Методичні вказівки "Робота майстра виробничого навчання під час здійснення методичного супроводу підприємств, установ, організацій, які проводять спеціальне об’єктове тренування (спеціалізованої служби цивільного захисту)"

4. Методичні вказівки "Робота майстра виробничого навчання під час здійснення методичного супроводу підприємств, установ, організацій, які проводять спеціальне об’єктове тренування (формування цивільного захисту)"

5. Методичні вказівки "Робота майстра виробничого навчання під час здійснення методичного супроводу вищих навчальних закладів, які проводять об’єктове тренування з питань цивільного захисту"


1. Перелік видів робіт, які виконують майстри виробничого навчання з підготовки та проведення спеціального об’єктового навчання

2. Перелік видів робіт, які виконують майстри виробничого навчання з підготовки та проведення спеціального об’єктового тренування спеціалізованої служби цивільного захисту

3. Перелік видів робіт, які виконують майстри виробничого навчання з підготовки та проведення спеціального об’єктового тренування формування цивільного захисту

4. Перелік видів робіт, які виконують майстри виробничого навчання з підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту у вищому навчальному закладі


Інструкція щодо дій працівників Центру у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій


1. Робоча навчальна програма навчання керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також їх заступників

2. Робоча навчальна програма навчання керівників структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту)

3. Робоча навчальна програма навчання керівників суб’єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності, а також їх заступників

4. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Посадові особи, які очолюють комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності, та відповідальні секретарі комісій»

5. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівники суб’єктів господарювання, які очолюють евакуаційні органи, виконують обов’язки секретарів евакуаційних комісій»

6. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності»

7. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, та їх заступники»

8. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Особи, які очолюють територіальні та об’єктові формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи»

9. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки»

10. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Працівники чергово-диспетчерських та керівники аварійно-технічних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання»

11. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту»

12. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Фахівці суб’єктів господарювання, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки»

13. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності»

14. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Керівники міжшкільних методичних об’єднань та методичних кабінетів (центрів) при місцевих органах управління освітою, педагогічні працівники, які викладають предмети з основ цивільного захисту і безпеки життєдіяльності»

15. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період»

16. Програма постійно діючого семінару за категорією: «Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях, а також інструкторів консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування»

17. Програма постійно діючого семінару за категорією:«Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та суб’єктах господарювання незалежно від форми власності»


Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки у Кіровоградській області за 2017 рік

Аналіз пожеж та наслідків від ниху Кіровоградській області за 2017 рік


Надзвичайні ситуації, які виникли на території Кіровоградської області у 2013- 2018 роках

Порівняльна характеристика надзвичайних ситуацій, що сталися, за класифікаційними ознаками

Кiлькiсть переглядiв: 610